4 فروردین 1397
صفحه اصلی

نائومی پارکر فریلی فریولی - 1921 - 2018: زن در پوستر Rosie the Riveter

GETTYNaomi Parker Fraley از شخصیت Rosie Riveter الهام گرفته است. دو سال پیش، زنانی که الهام بخش برای Rosie Riveter بود، نشان داده شده بود با آستین های نوردی و مشت چسبیده ndash به نظر می رسید یک زن میشیگان به نام جرالدین هوف Doyle اما هویت واقعی جوان زن که هنرمند جی هوارد میلر را الهام می داد تا تصویری را که برای تبدیل شدن به آیکون جنبش فمینیستی تبدیل شد، حفظ کند، سال ها به نائومی پارکر فریلی می اندیشید که آیا در تلاش های جیمز کیمبل استاد آمریکایی که صرف شش سال