4 فروردین 1397
صفحه اصلی

پوند در برابر دلار آمریکا: بیانیه بهار و قرائت تورم ایالات متحده در قبال آن

انتظار می رود که این پوند به نرخ ارز ایالات متحده صبح امروز صبح برقرار شود. انتظار می رود که بودجه به بازارهای پاییز منتهی شود. آقای هاموند انتظار می رود که ارزیابی خوش بینانه اقتصاد بریتانیا را با پیش بینی های رشد در این سال و آینده ادامه دهد. انتظار میرود آقای هاموند نیز اعلام کند که دولت نیازی به قرض گرفتن برای پوشش هزینه های این سال ندارد. مقالات مرتبط مقدمه بیانیه بهار زنده C