4 فروردین 1397
صفحه اصلی

ملکه الیزابت همیشه با این آیتم غیر معمول در سفرهای دولتی سفر می کند

ملکه الیزابت 91 پادشاه به خوبی سفر شده در تاریخ بریتانیا است که بیش از 120 کشور را در طول سلطنت خود مشاهده کرده است. از آنجا که تاج و تخت در سال 1952، او در اغلب کشورهای بازدید کننده ای از دولت برای تشویق روابط خوب با انگلیس بوده است، اما برخی او هنوز به دلیل دلایل شخصی یا سیاسی از قبیل یونان و اسرائیل بازدید می کند مسافر چاشنی مسافرت های خود را به آرامی با آخرین اختراع خود به آلمان در سال 2015 آغاز کرده است. مسافر پرطرفدار این بدان معنی است که او تعدادی از اقلامی را که او با او دارد هر بار مطمئن شوید که سفر صاف است