4 فروردین 1397
صفحه اصلی

اخبار توییتر: اخبار جعلی 6 بار سریع تر از TRUTH گسترش می یابد و این به همین دلیل است

عاشق اخبار FOXFake تحقیقات نشان می دهد اخبار جعلی توسط کاربران توییتر مورد علاقه مانند دونالد TrumpAccurate اخبار اخبار شش بار تا زمانی که دروغ به دسترسی به دیگر کاربران توییتر و فریب نیز 70 درصد بیشتر احتمال دارد به بازتوییت از حقیقت یافته های Damning در یک مطالعه جدید منتشر شده nbsp در nbsp Science nbsp که از صحت Twittersphere ndash استفاده می کند دونالد Trump rsquo شیوه های مورد علاقه از ارتباطات محققان MIT Soroush Vosoughi دبو روی و Sinan Arl تجزیه و تحلیل 126،000 داستان های سه میلیون نفر توییت شده توسط بیش از 4 میلیون و 5 میلیون بار بین 2006