4 فروردین 1397
صفحه اصلی

گرگ فوق العاده هیولا می تواند کشاورزی را با حفاظت از محصولات علیه حیوانات تحریک کند

اخبار GETTyscience هزینه های ربات حدود 3 480 514 000 یون است. ربات لوکال فوق العاده هیولا گرگ به نظر می رسد چیزی غیر از داستان علمی تخیلی است، اما می تواند کشاورزی را متحول کند. هزینه های ربات حدود 3 480 514 000 یون پوند و تعاونی کشاورزی ژاپن گفت که محصولات کشاورزی به مراتب کمتر تحت حفاظت rsquo ربات ها از دست داده است. در ماه ژوئیه گذشته، در یک مرکز تحقیقاتی در نزدیکی شهر کیارسو در ژاپن واقع در شرق چیبا مستقر شده است. Chihiko Umezawa از تعاونی کشاورزی گفت: اخبار Chiba Nippo این دستگاه می تواند حدود یک کیلومتر را پوشش دهد و پیشنهاد می کند که آن را بیشتر ef