4 فروردین 1397
صفحه اصلی

تست "دو برابر" در ایستگاه های Supercharger - اما می گوید: "هرگز یک مرکز سود"

GETTYTesla افزایش هزینه شارژ در ایستگاه های Supercharger در سراسر سخنگوی ایالات متحده برای شرکت اعلام کرد که متعهد به حصول اطمینان از اینکه Supercharger هرگز یک مرکز سود دهی نیست تسلا می گویند که این شرکت بر اساس این اصل است که سوپر شارژ همیشه باقی خواهد ماند به طور قابل توجهی ارزان تر از بنزین قیمت های این هفته در ایالات متحده به روز شد و برخی از کشورها شاهد افزایش 100 درصدی بوده اند، اگر چه بیشتر مناطق شاهد افزایش 20 تا 40 درصد بوده اند. در شمال غربی اورگان، هر کیلووات ساعت افزایش یافت و از 12 به 24 برسد در حالی که نیویورک rsquo نرخ بهره از 19 به 19 رسید